Reference

Nenabízíme prázdné fráze. Stojí za námi mnoho kvalitně odvedené práce pro soukromý i veřejný sektor. Realizovali jsme stovky úspěšných veřejných zakázek a výběrových řízení v objemu přes 10 miliard korun.

Filtry kategorií
Předpokládaná hodnota 363. 868. 194,- Kč bez DPH

Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně

2021
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Operační program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování fermentační stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dále jako „BRO“) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jako „BRKO“) anaerobním způsobem (bez přístupu vzduchu) s produkcí bioplynu z biomasy. Součástí předmětu veřejné zaká...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček
Předpokládaná hodnota 350. 000,- EUR bez DPH

Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny II.

2021
BARTOŇ - textil a.s.
OP PIK - INOVACE

Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení nové výrobní technologie opalovacího stroje na plynové oboustranné opalování režných tkanin včetně čištění tkaniny, jednotky vyprašování a jednotky hašení krajů.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 11. 400. 000,- Kč bez DPH

Energeticky úsporné technologie II.

2021
TECHNO factory s.r.o.
OP PIK - ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nového strojního vybavení – 4 ks vstřikolisů za účelem snížení energetické náročnosti výroby zadavatele. Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části: Část 1 – vstřikolisy s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t, Část 2 – vstřikolis s uzavírací sílou 300 t.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 40. 257. 942,- Kč bez DPH

Snížení energetické náročnosti výroby

2021
JEPA Plastics a.s.
OP PIK - ÚSPORY ENERGIE

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nové generace strojního vybavení na výrobní lince plastových kelímků – extruderu, tvarovacího stroje na víčka a formy na víčka, stroje na výrobu štočků a tvarovacích forem na kelímky, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti výroby.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 234. 500. 000,-Kč bez DPH

Výstavba kanalizace Těrlicko-Hradiště

2021
Obec Těrlicko
Národní program Životního prostředí

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem bylo vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu.

Ivona Peštálová
Ivona Peštálová
Předpokládaná hodnota 31. 079. 200,- Kč bez DPH

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

2021
Statutární město Havířov
Operační program Doprava

Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka zařízení, včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem byla realizace projektu "Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov". Konkrétně se jednalo o: silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení, systém pro měření intenzity dopravy, zpracování dat, sběr a zařazování dat, stavební práce, stavební m...

Radek Hlaváček
Radek Hlaváček